Bir Sayfa Seçin

Dekanlık

 

Prof. Dr. Ertunç DAYI
Dekan
Dr. Öğr. Üyesi Fatih TAŞKESENProf. Dr. Kezban Meltem ÇOLAK
Dekan YardımcısıDekan Yardımcısı
Kahraman ALPARSLAN
Fakülte Sekreteri