Bir Sayfa Seçin

Tarihçe

    Fakültemiz, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Sayın İlyas ÇAPOĞLU ’nun üstün gayret ve emekleri sonucu, 9 Kasım 2013 tarih ve 28816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş ve günümüze kadar fakültenin alt yapı hazırlıkları ve akademik kadro oluşturma çalışmaları    yürütülmüştür.

   16 Haziran 2016 tarih ve 29744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” sonrası “Kamu Hastaneler Birliği Başkanlığı” ile 09 Aralık 2016’da ortak kullanım protokolü (afiliasyon) yapılmış, fakülte öğretim üyeleri Ağız Diş Sağlığı Merkezinde sağlık hizmeti vermeye başlamışlardır.

   Hayırsever ve hamiyetperver iş adamı Hacı Ali AKIN beyefendi tarafından yaptırılan ve Üniversitemize bağışlanan hastane binası, 12 Mayıs 2018 tarihinden itibaren fakültemiz öğrencilerinin uygulamalı eğitimleri ve sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığı-Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilecektir.

    29 Mart 2018 tarihinde Prof. Dr. Alparslan Dilsiz Vekil Dekan olarak atanmış olup;1 Kasım 2018 tarihinden itibaren Prof. Dr. Ertunç DAYI ASİL dekan olarak göreve başlamıştır.

   Daima en iyi ve en kaliteli eğitim-öğretim ve sağlık hizmeti sunmayı, etik değerlere bağlı kalarak ülkemize bilimsel alanda katkı sunmayı ilke edinmiş fakültemiz uluslararası standartlara ulaşma yolunda hızla ilerlemektedir.