Bir Sayfa Seçin

Misyonumuz & Vizyonumuz

 

MİSYONUMUZ

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi;

Çağdaş yaklaşımlar ile lisans ve lisans üstü eğitim-öğretim vererek; milli ve manevi değerlerini özümsemiş, ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve yeteneklerle donatılmış, mesleki özgüvene sahip, kendini sürekli geliştirebilen, akademik ve etik değerler çerçevesinde pozitif özgür düşünceye sahip, ekip ruhu içerisinde paydaşlarıyla uyum içinde çalışabilen, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, akılcı, sorgulayan, hoşgörülü, yenilikçi ve yaratıcı, topluma karşı saygı, sevgi ve sorumluluk duygularına sahip üstün nitelikli Diş Hekimleri yetiştirmeyi,
Bilimsel araştırma ve akademik yayın verimliliğiyle ulusal ve uluslararası bilim camiasında kendine saygın bir yer edinen, Ar-Ge faaliyetleri ile ulusal ekonomiye katkıda bulunan araştırmacı ve akademisyenler yetiştirmeyi,
Hastaların haklarını, ihtiyaç ve beklentilerini görüp gözeten, bireysel ve toplumsal düzeyde kolay ulaşılabilir, kesintisiz ve güvenilir modern teknolojiyle sağlık hizmeti sunmayı ve memnuniyeti görev edinmiştir.

VİZYONUMUZ

“Anadolu’da Bir Dünya Üniversitesi” hedefi olan üniversitemizin ışığında, ulusal ve uluslararası alanda örnek model alınan diş hekimliği fakülteleri içerisinde yer almak.