Bir Sayfa Seçin

Yatay Geçişler

Yatay Geçiş başvuruları  2019-2020 eğitim-öğretim yılında

1- AGNO ile 
2- Merkezi Yerleştirme puanlarına göre ilgili yönetmelik ve esaslar hükümlerince  ……/……/…….  tarihleri arasında elden yapılacaktır.
Öğrencilerin yatay geçiş başvuruları için resmi onaylı not belgesi (transkiript), disiplin durumunu gösterir belge, yükseköğretim programına yerleştiği yıla ait ÖSYM sınav sonuç belgesi ve ders içeriklerini (posta ve kargo ile müracaatlar kabul edilemeyeceğinden) Fakültemize elden teslim etmeleri gerekmektedir.